“Waar beginnen die universele rechten?
In kleine plaatsen, dichtbij huis – zo dichtbij en zo klein dat je ze niet terug ziet op de wereldkaarten.
Dit is de wereld van het individu: zijn buurt, zijn school, de fabriek, de boerderij of het kantoor waar hij werkt. Dat zijn de plekken waar iedere man, vrouw en kind gelijke rechten, gelijke kansen, gelijke waardigheid zoekt. Als die rechten daar niets betekenen, betekenen zij nergens iets. En zonder bewuste inzet van burgers om die rechten dichtbij huis te realiseren, blijft vooruitgang in de wijdere wereld ver te zoeken"

 -  Eleanor Roosevelt -

Studiedag Mensenrechteneductaie - Vrijdag 12 mei - Amnesty-huis

Amnesty International, de Anne Frank Stichting en Movies that Matter organiseren de Docentendag Mensenrechteneducatie.

In een gevarieerd programma met workshops, een lezing en een bezoek aan het Anne Frank huis, laten we zien hoe je effectief vooroordelen en discriminatie in de klas kunt bespreken.  Aan het eind van de dag ga je naar huis met praktische nieuwe lesprogramma's.

De inschrijving start 1 februari.

Gastlessen, lesmaterialen en advies

Bent u op zoek naar advies, gastlessen of lesmaterialen over mensenrechteducatie? Klik op de logo's van de deelnemende organisaties onderaan deze pagina en u vindt direct de contactgegevens van de educatie-afdelingen van deze organisaties, waar u gastlessen kunt aanvragen, lesmaterialen direct kunt downloaden of met een adviesvraag terecht kunt.

Mensenrechteneducatie een vaste plek geven binnen uw school?

Wilt u mensenrechteneducatie koppelen aan burgerschap? Wilt u een doorgaande lijn waarin mensenrechteneducatie in alle facetten (kennis, houding en gedrag) en schoolbreed aan bod komt? Neem dan contact op met het Platform- wij helpen u graag gericht verder met een persoonlijk en op maat gemaakt advies.